Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/51/2018 Organizacja 2 seminariów wdrożeniowych w Warszawie w terminie 13.06.2018 r. i 14.06.2018 r.

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-05-23 09:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138g
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/51/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro