Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku

O G Ł O S Z E N I E o przetargu publicznym Warszawa, 6 czerwca 2017 r.

06.06.2017

Działając w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729)

więcej...

O G Ł O S Z E N I E o przetargu publicznym Warszawa, 6 czerwca 2017 r.

06.06.2017

Działając w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729):

więcej...Dokument oglądany razy: 6 191