Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Szacowanie wartości zamówienia – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

31.05.2019 13:36

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

Poszukujemy dwóch wykonawców: specjalisty ds. nauczania w klasach I–VI szkoły podstawowej oraz specjalisty ds. nauczania w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 4 czerwca 2019 r. do godz. 10.00. W temacie wiadomości należy wpisać: Szkolenie blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem  nowych technologii”– szacowanie wartości.

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy nr 1 – specjalista ds. nauczania w klasach I–VI szkoły podstawowej
  4. Wzór umowy nr 2 – specjalista ds. nauczania w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz nauczania w szkołach ponadpodstawowych
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 31.05.2019 13:36
Publikacja ostatniej zmiany: 31.05.2019 13:36

Dokument oglądany razy: 56
« inne wpisy