Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST)

29.04.2019 15:38

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach planowanego projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zasady współpracy

  1. Zamawiający przewiduje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  2. Zakłada się, że ekspert będzie pracował w systemie zadaniowym oraz weźmie udział w ww. spotkaniach. Działanie wymaga intensywnej współpracy z przedstawicielami SCWEW, a także z przedstawicielami zamawiającego.
  3. W opracowaniu zostaną uwzględnione materiały przekazane przez ORE. Pracownicy ORE będą weryfikowali i monitorowali postępy prac. Ekspert będzie zobowiązany do wprowadzania ewentualnych modyfikacji w przygotowywanych opracowaniach, zgodnie ze wskazówkami pracowników ORE. Proces wprowadzania zmian będzie miał charakter ciągły, do momentu uzyskania produktu finalnego.
  4. Nie przewiduje się pokrycia kosztów udziału eksperta w spotkaniach (np. kosztów delegacji, udziału w spotkaniu).
  5. Dodatkowo ORE zastrzega sobie możliwość zorganizowania maksymalnie dwóch dodatkowych, jednodniowych spotkań – jeśli wyniknie konieczność weryfikacji opisu założeń koncepcyjnych, w terminie sierpień–wrzesień 2022 r.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: malgorzata.kummant@ore.edu.pl do 6 maja 2019 r. do godz. 10:00, wpisując w temacie wiadomości: „Opracowanie założeń koncepcyjnych współpracy SCWEW i JST – wycena”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 29.04.2019 15:38
Publikacja ostatniej zmiany: 30.04.2019 12:55

Dokument oglądany razy: 135
« inne wpisy