Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Konkursu w trybie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

07.11.2018 15:24

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano przeprowadzenie konkursu w trybie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej . 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów przedstawionych w formularzu ofertowym związanych z przeprowadzeniem ww. usługi, 
w terminie do 14.11.2018 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl. 

Informacji związanych z niniejszym szacowaniem wartości zamówienia udziela Pani Anna Aleksandra Wesołowska pod numerem telefonu: 22 345 37 24 

 

Więcej informacji w załącznikach:

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 07.11.2018 15:24
Publikacja ostatniej zmiany: 08.11.2018 16:01

Dokument oglądany razy: 159
« inne wpisy