Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

19.02.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu modelu szkolenia i doradztwa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

więcej...

Ocena i przygotowania recenzji do części teoretycznej, utworzonego w ramach projektu

12.02.2019

Ocena i przygotowania recenzji do części teoretycznej, utworzonego w ramach projektu, opracowania pn. „Kompendium wiedzy na temat tworzenia programów nauczania oraz scenariuszy zajęć/lekcji wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

więcej...

Przeprowadzenie wykładu i zajęć warsztatowych podczas szkolenia

29.01.2019

Przeprowadzenie wykładu i zajęć warsztatowych podczas szkolenia

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

16.01.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:

druk i oprawę oraz upowszechnienie (dystrybucję) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży
z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

16.01.2019

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

więcej...Dokument oglądany razy: 61 878