Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie informatora do zawodów włączonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2020-09-08 11:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 206/WZ/2020, 207/WZ/2020
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie dzieła w zakresie opracowania informatora do zawodów włączonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Informator jest opracowany w ramach projektu Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland współfinansowanego ze środków pochodzących z programu "Erasmus+”.

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu merytorycznym opisu 219 zawodów do „Informatora o zawodach”. 

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest wykonanie usługi polegających na zredagowaniu, korekcie i składzie „Informatora o zawodach”.

Wykonawca może złożyć ofertę tylko do jednej z dwóch części.

Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy przesłać w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: marta.koch-koziol@ore.edu.pl w terminie do dnia 08.09.2020 r. do godz. 11.00.

Więcej informacji w załącznikach:

Część 1:

Część 2:

 Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 31.08.2020 17:21
Publikacja ostatniej zmiany: 09.09.2020 10:48
Dokument oglądany razy: 419