Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie publikacji „Wykorzystania na zajęciach edukacyjnych tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych”

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2020-07-13 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 135/WZ/2020
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na opracowaniu publikacji „Wykorzystania na zajęciach edukacyjnych tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych”.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik 1 do Zapytania ofertowego wraz z podpisem proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 13 lipca 2020 r. do godz. 10:00, wpisując w temacie wiadomości: „Publikacja ─ tablice interaktywne”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  4. Załącznik 1 do wzoru umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załącznik 3 do wzoru umowy – Harmonogram
  6. Załącznik 4 do wzoru umowy – Wzór protokołu odbioru
  7. Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej
Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 08.07.2020 11:12
Publikacja ostatniej zmiany: 15.07.2020 12:03
Dokument oglądany razy: 235