Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie publikacji „Ramowy program szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania na zajęciach edukacyjnych tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych”

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2020-07-02 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 130/WZ/2020
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na opracowaniu publikacji „Ramowy program szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania na zajęciach edukacyjnych tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych”.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik 1 do Zapytania ofertowego wraz z podpisem proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 2 lipca 2020 r. do godz. 10.00, wpisując w temacie wiadomości: „Ramowy program szkoleń - tablice interaktywne”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1– Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  4. Załącznik 1 do wzoru umowy_Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załącznik 3 do wzoru umowy_Harmonogram
  6. Załącznik 4 do wzoru umowy_Wzór protokołu odbioru
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 26.06.2020 14:33
Publikacja ostatniej zmiany: 09.07.2020 15:43
Dokument oglądany razy: 257