Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie materiałów merytorycznych do realizacji jednej z dwóch części kursu e-learningowego

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2020-06-18 11:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 142/WZ/2020
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie materiałów merytorycznych do realizacji jednej z dwóch części kursu e-learningowego poświęconego doskonaleniu warsztatu pracy pracowników systemu doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem zasobów platformy e-podręczniki (Zintegrowana Platforma Edukacyjna).

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na adres: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl, w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. do godziny 11.00

Szczegółowe informacje zawarte w załącznikach:

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 12.06.2020 16:31
Publikacja ostatniej zmiany: 24.06.2020 12:11
Dokument oglądany razy: 504