Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Uczeń badaczem a technologie cyfrowe – rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych”

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2020-05-08 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 105/WZ/2020
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa  z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w formule blended-learning „Uczeń badaczem a technologie cyfrowe – rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych”.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego proszę przesłać na adresy e-mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl w terminie do 8 maja 2020 r. do godz. 12.00, wpisując w temacie wiadomości: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning:

„Uczeń badaczem a technologie cyfrowe – rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych”.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik – Formularz ofertowy
  3. Załącznik – Wzór umowy – specjalista ds. nauczania przedmiotów przyrodniczych
  4. Załącznik – Wzór umowy – specjalista ds. nauczania przedmiotów humanistycznych
  5. Załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia
  6. Załącznik – Kosztorys prac
  7. Załącznik – Wzór protokołu odbioru prac
  8. Załącznik – Harmonogram czasu pracy
  9. Załącznik – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 04.05.2020 15:20
Publikacja ostatniej zmiany: 19.05.2020 12:16
Dokument oglądany razy: 283