Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2020-03-13 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 70/WZ/2020
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”.

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, pok. 201 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”, lub przesłać skan oferty na adres e:mail iwona.pietryka@ore.edu.pl w terminie do dnia 13 marca 2020 r. do godziny 12.00.

Więcej informacji w załącznikach:

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 09.03.2020 10:59
Publikacja ostatniej zmiany: 09.03.2020 10:59
Dokument oglądany razy: 105