Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie recenzji merytorycznej Modelu funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2020-02-19 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 29/WZ/2020
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizując projekt „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na opracowanie recenzji merytorycznej Modelu funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl, w terminie do dnia 19.02.2020 r. do godz. 10.00.

 Szczegółowe informacje w załącznikach:

 

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 13.02.2020 12:47
Publikacja ostatniej zmiany: 28.02.2020 10:17
Dokument oglądany razy: 500