Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Wykonanie redakcji i korekty językowej materiałów opracowanych w ramach projektu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” oraz dostosowanie ich do standardów WCAG – w celu upowszechnienia na stronie projektu.

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-11-21 23:59:00
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 387/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 Euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z zapytaniem w przedmiocie wykonania redakcji i korekty językowej materiałów opracowanych w ramach projektu oraz dostosowanie ich do standardów WCAG – w celu upowszechnienia na stronie projektu.

Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwoju szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER.

Ofertę należy złożyć w formie formularza przesłanego w formie mailowej lub w formie podpisanego skanu w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2019 r. na adres:  anna.kurpiewska@ore.edu.pl  w tytule maila należy wpisać: Wykonanie redakcji, korekty i WCAG.

Załączniki:

 

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 15.11.2019 13:18
Publikacja ostatniej zmiany: 15.11.2019 13:18
Dokument oglądany razy: 324