Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Świadczenie usługi cateringowej podczas 2 jednodniowych spotkań

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-10-15 09:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 301/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi cateringowej podczas 2 jednodniowych spotkań w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2019 r., do godz. 09.00, na adres e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl

Załączniki:

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 09.10.2019 15:26
Publikacja ostatniej zmiany: 18.10.2019 13:27
Dokument oglądany razy: 183