Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.127.2019 Wykonanie przez czterech ekspertów zewnętrznych adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA dla uczniów w wieku 9-13 lat

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2019-10-24 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.127.2019
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro