Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Weryfikacja (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klasy III i VI szkoły podstawowej.

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-08-23 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 250/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na weryfikację (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klasy III i VI szkoły podstawowej.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00

Więcej informacji w załącznikach:

Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 2

Załącznik nr 1

Umowa

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 20.08.2019 16:07
Publikacja ostatniej zmiany: 20.08.2019 16:07
Dokument oglądany razy: 229