Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Usługa ekspercka w obszarze przedmiotów artystycznych

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-04-30 15:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 38/ZO/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi eksperckiej w obszarze przedmiotów artystycznych w ramach projektu pn. „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” nr POWR.20.10.00-00-003/17.00 dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 15.00, w formie pisemnej na adres Ośrodka Rozwoju Edukacji lub w wersji elektronicznej na adres: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl.

 

Więcej informacji w załącznikach:

Zapytanie ofertowe Ekspert ds. przedmiotów artystycznych

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zlecenie

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i umowy zlecenie Wzór karty czasu pracy

Załącznik nr 4 do umowy zlecenie Wzór Oświadczenie

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 23.04.2019 10:21
Publikacja ostatniej zmiany: 09.05.2019 14:34
Dokument oglądany razy: 330