Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie publikacji „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-05-06 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 135/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym do wykonania zadania polegającego na napisaniu publikacji „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

Ofertę należy złożyć w formie skanu/pisemnej na adres e-mail: 

anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl w terminie do 6 maja 2019 r. do godz. 10.00.

 

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Załącznik 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik 2 – projekt umowy - wzór nr 1
  3. Załącznik 3 – projekt umowy – wzór nr 2
  4. Załącznik 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  5. Załącznik 5 – Zapytanie ofertowe
Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 26.04.2019 13:56
Publikacja ostatniej zmiany: 26.04.2019 13:56
Dokument oglądany razy: 632