Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie ramowego programu szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-04-26 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 132/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym do wykonania zadania polegającego na napisaniu publikacji „ Ramowy program szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

Ofertę należy złożyć w formie skanu/pisemnej na adres

e-mail:  agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00.

 

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 – formularz ofertowy
  3. Załącznik 2 – projekt umowy - wzór nr 1
  4. Załącznik 3 – projekt umowy – wzór nr 2
  5. Załącznik 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 18.04.2019 08:51
Publikacja ostatniej zmiany: 23.04.2019 14:29
Dokument oglądany razy: 476