Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Wybór autora do opracowania publikacji dotyczącej mobilności edukacyjno-zawodowej uczniów szkół zawodowych

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2018-07-22 23:59:00
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 321/WZ/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 Euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza wykonawców do złożenia ofert w postepowaniu
na wybór autora do opracowania publikacji dotyczącej mobilności edukacyjno-zawodowej uczniów szkół zawodowych.

Ogloszenie mobilność 2.0

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 17.07.2018 13:46
Publikacja ostatniej zmiany: 02.08.2018 11:23
Dokument oglądany razy: 1387