Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

ORE poszukuje recenzentów do opracowania pisemnej recenzji kryteriów weryfikacji podstaw programowych kształcenia zawodowego

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2018-04-11 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 Euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: AKW/MP/1
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 Euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje recenzentów do opracowania pisemnej recenzji kryteriów weryfikacji
podstaw programowych kształcenia zawodowego do uszczegółowionych efektów kształcenia,
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Beneficjentem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl (formularz ofertowy, załącznik nr 1 lub załącznik nr 1a
oraz załącznik nr 2 lub załącznik nr 2a) w terminie do 11 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59, wpisując w temacie wiadomości:
recenzenci kryteriów weryfikacji.

Ogłoszenie_recenzenci_kw

formularz ofertowy i załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 11.04.2018 09:51
Publikacja ostatniej zmiany: 13.04.2018 14:19
Dokument oglądany razy: 1037