Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

ORE poszukuje autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2018-04-11 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 Euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: ARK/MW/2
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 Euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Beneficjentem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl (formularz ofertowy i załącznik nr 1 lub 1a oraz załącznik 2 lub 2a)
w terminie do 11 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59 wpisując w temacie wiadomości: autorzy kryteriów weryfikacji.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

ogłoszenie autorzy

formularz ofertowy i załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 11.04.2018 10:32
Publikacja ostatniej zmiany: 13.04.2018 14:16
Dokument oglądany razy: 1275