Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-12-15 12:00:00
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 1526/WZ/2017
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro