Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 27.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano rejestr zbiorów przetwarzanych danych osobowych

Prowadzone rejestry i ewidencja

 1. Rejestry spraw załatwianych w komórkach organizacyjnych – kierownicy komórek organizacyjnych
 2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw – Zespół Sekretariatów
 3. Centralny rejestr umów – wg właściwości
 4. Rejestr zaświadczeń wydanych przez ORE oraz Rejestr certyfikatów/zaświadczeń wydanych przez partnerów i wykonawców zleceń (dotyczy form doskonalenia) – Zespół Gospodarczy
 5. Rejestr zbiorów danych osobowych – Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 6. Wykaz przepływów pomiędzy systemami – Zespół Gospodarczy
 7. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych – Zespół Kadr
 8. Rejestr zarządzeń dyrektora OREZespół Sekretariatów
 9. Rejestr decyzji dyrektora OREZespół Sekretariatów
 10. Rejestr skarg i wniosków – Zespół Sekretariatów
 11. Rejestr przepisów i procedur kontroli zarządczej – Samodzielne stanowisko ds. Planowania i Kontroli Zarządczej
 12. Rejestr pism przychodzących i wychodzących – Zespół Sekretariatów
 13. Rejestr kontroli zewnętrznych – Zespół Sekretariatów
 14. Rejestr zamówień publicznych – Zespół Zamówień Publicznych
 15. Rejestr wniosków zakupowych – Zespół Zamówień Publicznych


Opublikował: Mateusz Fijołek
Publikacja dnia: 27.12.2016
Podpisał: Jarosław Wojdyła
Dokument z dnia: 27.12.2016
Dokument oglądany razy: 644