Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: 43/ORE/US/2017 Organizacja seminariów, spotkań, sieci współpracy, szkoleń, spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Wersja z dnia: 05.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzieleniu zamówienia postępowanie nr 43/ORE/PN/UE/2017

Wersja z dnia: 12.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzieleniu zamówienia postępowanie nr 43/ORE/US/2017

Wersja z dnia: 22.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części III postępowania nr 43-ORE-US-2017

Wersja z dnia: 24.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej postępowanie nr 43/ORE/US/2017

Wersja z dnia: 19.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z sesji otwarcia ofert postępowanie nr 43/ORE/US/2017

Wersja z dnia: 16.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie oodpowiedzi na pytania

Wersja z dnia: 27.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert