Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: WA-ZUZP.2610.43.2019 „Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”

Wersja z dnia: 23.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: 06.06.2019 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 17.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: 23.05.2019 r. - Informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 15.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: 17.05.2019 r. - Wyjaśnienie nr 2 oraz zmiana treści SIWZ nr 2

Wersja z dnia: 10.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: 15.05.2019 r. - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu