Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: WA.ZUZP.261.73/2018 - „Recenzenci planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych PPKZ”

Wersja z dnia: 01.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: 28.12.2018 r. 2018 Informacja o udzieleniu i nieudzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 25.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: 01.10.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie Części nr: 26, 92, 103, unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 73, oraz unieważnienia Części 73

Wersja z dnia: 10.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: 25.09.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie Części nr: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 32, 35, 39, 45, 73, 74, 81, 84, 91, 95, 115 oraz unieważnienia w zakresie Części nr: 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23,24, 25, 27-31, 33, 34, 36-38, 40-44, 46-72, 75-79, 80, 82, 83, 86- 90, 93, 94, 96-102, 104-114, 116-120, 121

Wersja z dnia: 05.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: 10.09.2018 r. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 31.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: 05.09.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 22.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: 31.08.2018 r. Wyjaśnienie i zmiana treści Ogłoszenia nr 1