Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Usługa prowadzenia konferencji/warsztatów dla doradców metodycznych i konsultantów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Wersja z dnia: 26.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie nr 2

Wersja z dnia: 07.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i zamknieciu postępowania

Wersja z dnia: 07.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie załącznika zapytanie ofertowe