Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Przeprowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych podczas szkoleń podstawowych przygotowujących nowo zatrudnionych wizytatorów do realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej

Ta wiadomość nie była zmieniana