Bezgotówkowy zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 319/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-09-22 15:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Aleje Ujazdowskie 2800-478 Warszawa zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na bezgotówkowy zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych.

Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym należy przesłać w formie skanu pod adres e-mail: jacek.jaskiewicz@ore.edu.pl. Termin składania ofert: do 22 września 2023 r. do godz. 15:00.

Osoba nadzorująca realizację zamówienia ze strony Zamawiającego: Jacek Jaśkiewicz, tel. 601 355 298, e-mail: jacek.jaskiewicz@ore.edu.pl