To jest post archiwalny z dnia: 22 grudnia 2022, 18:32,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania dwóch Komisji Egzaminacyjnych

Materiały

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania dwóch Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy (w terminie 10 marca 2021 r.)