To jest post archiwalny z dnia: 1 czerwca 2023, 15:51,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Zarządzenie Nr 44/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora ORE w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 44/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr 4/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ośrodku Rozwoju Edukacj w Warszawie