To jest post archiwalny z dnia: 31 grudnia 2021, 12:31,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji monitorowania i ewaluacji powstałych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.69.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-01-13 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej
Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore