To jest post archiwalny z dnia: 29 marca 2022, 13:12,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu spotkań, konsultacji i udzielaniu porad oraz wsparcia SCWEW przez 14 ekspertów. (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.4.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-04-06 09:00:00

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu spotkań, konsultacji i udzielaniu porad oraz wsparcia Specjalistycznym Centrom Wspierającym Edukację Włączającą przez 14 ekspertów. Opracowanie raportów merytorycznych z prowadzonych działań wraz z zamieszczeniem uwag oraz rekomendacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem SCWEW

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore