To jest post archiwalny z dnia: 17 sierpnia 2023, 09:36,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wykonanie usługi dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych oraz opracowania raportu na temat stanu edukacji włączającej w Polsce

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, przewiduje wykonanie usługi dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych oraz opracowania raportu na temat stanu edukacji włączającej w Polsce.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 23 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: sylwia.herod@ore.edu.pl  (tel. 22 570 83 53)