To jest post archiwalny z dnia: 21 listopada 2022, 09:43,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wykonanie i przeniesienie na własność Zamawiającego oraz magazynowanie i dostawa pudeł tekturowych dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie”

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.48.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 2022-11-28 12:00:00

Wykonanie i przeniesienie na własność Zamawiającego oraz magazynowanie i dostawa pudeł tekturowych dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w celu realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – działania 5.5. pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore