To jest post archiwalny z dnia: 27 lutego 2023, 14:36,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wykonania usługi eksperckiej dotyczącej opracowania materiału nt. zasad, procedur i narzędzi do prowadzenia procesu zapewniania jakości

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się o wycenę wykonania usługi eksperckiej dotyczącej opracowania materiału nt. zasad, procedur i narzędzi do prowadzenia procesu zapewniania jakości Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz propozycji w zakresie zmian obowiązującego prawa dotyczącego jakości pracy SCWEW.

Wycenę proszę przesłać w terminie do dnia 3 marca 2023 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl .

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Sylwia Herod pod numerem telefonu: 22 570 83 53