To jest post archiwalny z dnia: 2 listopada 2022, 10:42,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Weryfikacja i odbiór pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.40.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 132 ustawy PZP - przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2022-11-28 09:00:00

Weryfikacja i odbiór pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 141 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore