To jest post archiwalny z dnia: 7 kwietnia 2021, 11:31,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Weryfikacja (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów:  słabowidzących w druku powiększonym  i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klas II szkół ponadpodstawowych.

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Weryfikacja (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym  i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klas II szkół ponadpodstawowych.

Formularz cenowy (zał. nr 2) proszę przesłać na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz.13.00, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka w zakresie oceny i odbioru adaptacji podręczników”.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Różańska

Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych

tel.: 22/570 83 03

e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje zawarte w załącznikach