To jest post archiwalny z dnia: 4 maja 2022, 18:23,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacy. do wychowania przedsz. i przedmiotów kształcenia ogól. w zakresie poprawności dostos. do standardu dostę. WCAG 2.1 na poziomie AA

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 139 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.7.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 132 ustawy PZP
Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00:00

Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i przedmiotów kształcenia ogólnego w zakresie poprawności dostosowania do standardu dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore