To jest post archiwalny z dnia: 4 listopada 2021, 12:23,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego na potrzeby ORE

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.53.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-11-09 10:00:00

Wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00.”

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore