To jest post archiwalny z dnia: 5 sierpnia 2021, 11:52,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.39.2021 Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów KKZ zawierających programy KUZ w ramach branż (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.39.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 pkt 1 Pzp
Termin składania ofert: 2021-08-16 09:00:00
  Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej, leśnej, pomocy społecznej, drzewno-meblarskiej, ogrodniczej, rybackiej, transportu kolejowego, ceramiczno-szklarskiej, rolno-hodowlanej.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore