To jest post archiwalny z dnia: 2 sierpnia 2021, 10:48,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.38.2021 – Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów KKZ zawierających programy KUZ w ramach branż: (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.38.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 pkt 1 Pzp
Termin składania ofert: 2021-08-12 09:00:00
 Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: budowlanej, górniczo-wiertniczej, przemysłu mody, elektroniczno-mechatronicznej, metalurgicznej, mechaniki precyzyjnej, teleinformatycznej, audiowizualnej, chemicznej.
Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore