To jest post archiwalny z dnia: 22 czerwca 2021, 08:19,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.32.2021 – Kompleksowe opracowanie wkładów meryt. do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.32.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-06-30 09:00:00

Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej:• materiałów szkoleniowych do 1 modułu szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, realizowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie oparte na Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, • 2 pakietów materiałów o charakterze doradczym, dotyczących specyfiki edukacji zdalnej na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore