To jest post archiwalny z dnia: 16 czerwca 2021, 11:29,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.28.2021 – Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.28.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-06-28 09:00:00

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: budowlanej, mechanicznej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, metalurgicznej, elektroniczno-mechatronicznej.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore