To jest post archiwalny z dnia: 21 czerwca 2021, 17:18,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.23.2021 – Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.23.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-07-01 11:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore