To jest post archiwalny z dnia: 24 maja 2021, 19:11,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.14.2021 – Odbiór 36 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.14.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-06-07 08:00:00

Odbiór 36 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów: 1.Dekarz, 2.Elektromechanik, 3.Kamieniarz, 4.Monter izolacji budowlanych, 5.Monter izolacji przemysłowych, 6.Technik automatyk, 7.Technik budownictwa, 8.Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin, 9.Technik elektryk, 10.Technik fotografii i multimediów, 11.Technik inżynierii środowiska i melioracji, 12.Technik mechatronik, 13.Technik programista, 14.Technik realizacji nagłośnień, 15.Technik realizacji nagrań, 16.Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, 17.Technik technologii żywności, 18.Technik teleinformatyk, 19.Technik turystyki na obszarach wiejskich, 20.Technik tyfloinformatyk.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore