To jest post archiwalny z dnia: 18 maja 2021, 10:41,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.12.2021 – Odbiór 45 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów: 1. Blacharz samochodowy, 2.Opiekun medyczny, 3.Opiekun osoby starszej, 4.Opiekunka środowiskowa , 5. Technik elektroniki i informatyki medycznej, 6.Technik farmaceutyczny, 7.Technik nawigator morski, 8. Technik ochrony fizycznej osób i mienia, 9. Technik ochrony środowiska, 10.Technik odlewnik, 11.Technik optyk, 12.Technik pojazdów samochodowych, 13.Technik prac biurowych, 14.Technik przemysłu metalurgicznego, 15.Technik przeróbki kopalin stałych, 16.Technik pszczelarz, 17.Technik rybactwa śródlądowego, 18.Technik transportu kolejowego, 19.Technik usług pocztowych i finansowych, 20. Zegarmistrz, 21.Złotnik – jubiler.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.12.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-05-27 08:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore