To jest post archiwalny z dnia: 30 marca 2021, 12:29,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.1.2021 – Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty. Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.1.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art.275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-04-07 09:30:00

WA-ZUZP.2611.1.2021 – Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty. Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore